ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

អង្គការខេប និង សាកលវិទ្យាល័យ Rangsit (RSU) បង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំ

អង្គការខេបក្នុងថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤នេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rangsit (RSU) ក្នុងក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ បន្ទាប់ពីតំណាងសាកលវិទ្យាល័យបានមកបំពេញទស្សនកិ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សិស្សជនបទផ្លាស់ប្តូរគោលដៅ

អនុវិទ្យាល័យ បឹងព្រាវ គឺជាសាលារៀនគោលដៅមួយរបស់គម្រោងខូសេវស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ដែលជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់លោក អ៊ុំ សារុន ក្នុងការកាន់មុខ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

របៀបសហការរបស់សាលារៀនជាមួយសហគមន៍

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ