ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សុក ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សិស្សជនបទផ្លាស់ប្តូរគោលដៅ

អនុវិទ្យាល័យ បឹងព្រាវ គឺជាសាលារៀនគោលដៅមួយរបស់គម្រោងខូសេវស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ដែលជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់លោក អ៊ុំ សារុន ក្នុងការកាន់មុខ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

របៀបសហការរបស់សាលារៀនជាមួយសហគមន៍

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ