ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

Date : 2024-04-04

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សុក ថា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ...

Read More

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង

Date : 2024-03-28

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានដឹកនាំសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២ នៅខេត្តរតនគិរី ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៥៦ នាក់ (ស្រី ២២នាក់) រួមមាន៖ ប្រធានការិយាល័យអ...

Read More

អង្គវិបស្សនាបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

Date : 2024-03-25

កាលពីថ្ងៃទី១៩-២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គការ ខេប បានរៀបចំអង្គវិបស្សនាបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២៤នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងគោលបំណង៖ (១)​ បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ និងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងបុគ្គលិកក្នុងគ្រួសារខេប ក្រ...

Read More

កម្មវិធីចែកអាហារូបករណ៍

Date : 2024-03-11

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានរៀបចំ កម្មវិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់កុមារងាយរងគ្រោះ និងក្រីក្រ នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តថ្មី និងសាលាបឋមសិក្សាហាន់ជ័យ ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានការចូលរួមពីប្រធានការិយាល័...

Read More

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ

Date : 2024-03-02

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍បុគ្គលិក (NOREC Exchange Program) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ ដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលអង្គការ ខេប ក្រុងកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១-២ ខែ...

Read More

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស អប់រំ និងកីឡារបស់ប្រទេស Liechtenstein ជួបជាមួយអង្គការ KAPE និងស្វែងយល់អំពីគម្រោងអប់រំប្រកបដោយនវានុវត្តន៍របស់ខ្លួន។

Date : 2024-03-01

នៅថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (KAPE) បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវ Dominique Hasler រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស អប់រំ និងកីឡានៃប្រទេស Liechtenstein នៅការិយាល...

Read More

សិក្ខាសាលាមួយពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងគ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

Date : 2024-02-28

គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ  គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏មានបទពិសោធន៍ដែលគាំទ្រ និងផ្តល់ដំបូន្មានទៅដល់អ្នកមានអាជីពនៅខ្ចីក្នុងភាពទំនាក់ទំនងជាបុគ្គល។ គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជ...

Read More

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

Date : 2024-02-27

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្ម...

Read More

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងអង្គការ ឆាលហ្វានកូរ៉េ និងអង្គការ ខេប

Date : 2024-02-16

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងអង្គការ ឆាលហ្វានកូរ៉េ និងអង្គការ ខេប។   អនុសារណៈនៃការយោគយល់នេះ មានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការរវាងភាគីទា...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ