បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោង សាលារៀនជំនាន់ថ្មី សាលប្រជុំ និងសមិទ្ធិផលនានានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្តិ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ