ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដែលអញ្ចើញមកពី រាជធា ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានលោកនាយក និងគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹម

សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹមមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជនបទក្នុងភូមិឈើខ្លឹម ឃុំរំចេក មានចម្ងាយ ២៦គីឡូម៉ែត្តពីទីរួមស្រុកមេមុត ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា ៣០នាទីធ្វ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី និងសកម្មភាពកម្មវិធីអប់រំ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ