ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សួស្តីឆ្នាំថ្មី!

Date : 2015-04-10

អបអរសាទរ ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ!ឆ្នាំមមែ​ សប្តស័ក ព.ស. ២៥៥៩ គ.ស. ២០១៥ អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ សិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខគ្រប់ប្រក...

Read More

សាលាអនុវត្តខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ច្រើនបន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍អង្គការ ខេប

Date : 2015-02-12

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ ខេប បានស្វាគមន៍ដំណើរ ទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅសាលាអនុវត្ត ខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាសាលាគោលដៅរបស់អង្គការ ខេប ក្នុងគោល បំណងសិក្សាអំពីភាពរី...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ