ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

គម្រោងសាលារៀនដៃគូផ្តល់អាហារូបករណ៍ ដល់សិស្សក្រីក្រ ៩១នាក់~

Date : 2014-12-17

អង្គការ ខេប បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រចំនួន ៩១នាក់ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅអនុវិទ្យាល័យ អនុវត្ត ខេត្តកំពង់ចាម តាមរយៈ គម្រោងសាលារៀនដៃគូ (BSI) ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធី OakTree អូស្រ្តាលី ដើម្ប...

Read More

សាលាឆ្លងកាត់ថ្មីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារ ក្នុងស្រុកស្នួល~

Date : 2014-11-23

សកម្មភាពកសាងសាលាឆ្លងកាត់នៅភូមិថ្នល់ចំណុច អូរចឹង ឃុំ ស្វាយជ្រះ ស្រុកស្នួល ដែលមានជនជាតិភាគតិច ចំនួន ១០០គ្រួសារ និងសិស្សសរុប៨០នាក់៕ សព្វថ្ងៃពួកគេកំពុងតែរៀននៅក្រោមរោងដោលដែលមានតែ១បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ និងប្រើគ្...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ